Taskrabbit ofereix serveis professionals?

Taskrabbit és una plataforma que posa en contacte clients i taskers. Si per a la tasca que necessites es demana llicència professional, confirma que el tasker tingui els permisos i les credencials necessàries, o busca ajuda en un altre lloc que no sigui Taskrabbit.

Taskrabbit no ofereix garanties pel que fa a títols professionals, llicències ni acreditacions dels taskers. 

Aquest article ha estat útil?

Usuaris a qui els ha semblat útil: 156 de 252

Té més preguntes? Enviar una sol·lictud