Els taskers disposen d'equip i materials?

Si necessites alguna cosa específica per a la teva tasca, procura indicar-la en la descripció de la tasca. També és convenient que et comuniquis amb el tasker després de la reserva per confirmar que disposi de l'equip i els materials necessaris.

Important: els taskers són professionals independents, o sigui que l'equip, els materials i les eines de què disposen poden variar en cada cas.

Aquest article ha estat útil?

Usuaris a qui els ha semblat útil: 134 de 172

Té més preguntes? Enviar una sol·lictud