Quan es processarà el meu registre?

Ara mateix no et podem donar una data concreta de quan processarem el registre. Per evitar sobresaturar el Mercat web, processem els registres de manera continuada en funció de la demanda dels clients. 

Rebràs una notificació un cop s'hagi processat el registre o si necessitem més informació.

 

 

Aquest article ha estat útil?

Usuaris a qui els ha semblat útil: 1099 de 2447

Té més preguntes? Enviar una sol·lictud