Em convertiré en treballador de Taskrabbit?

Els taskers són contractistes independents i no són empleats de Taskrabbit. Com a contractistes independents, els taskers poden establir les tarifes, els horaris i les zones de treball que els convenen.

Aquest article ha estat útil?

Usuaris a qui els ha semblat útil: 821 de 1000

Té més preguntes? Enviar una sol·lictud