Dret a sol·licitar l’accés o supressió de dades - RGPD

El reglament sobre protecció de dades de la Unió Europea (UE) s’anomena Reglament general de protecció de dades (RGPD). El RGPD es va concebre per harmonitzar la legislació sobre protecció de dades en el conjunt d’Europa, amb l’objectiu de protegir la privadesa de les dades en línia de tots els ciutadans de la UE. També ha comportat modificacions en el tractament de la privadesa de les dades per part de les organitzacions que operen a la UE.

En aquest article es respon a algunes preguntes que us podríeu fer sobre el RGPD i Taskrabbit, especialment en relació amb el dret dels ciutadans de la UE d’accés a les dades i a la seva supressió.

Sol·licitud d’accés a les dades:

El RGPD atorga als usuaris el dret que les empreses els comuniquin si tracten o no les seves dades personals, on les tracten i amb quina finalitat ho fan. Taskrabbit enviarà als usuaris de la UE una còpia en format electrònic de les dades personals sol·licitades, de manera gratuïta, a petició per escrit dels usuaris.

Supressió de les dades:

D’acord amb les directrius del RGPD, la ciutadania de la UE també té el «dret a l’oblit». Això vol dir que es pot demanar, verbalment o per escrit, que qualsevol empresa esborri totes les dades d’identificació personal associades amb la persona interessada, que deixi de divulgar-les i, fins i tot, que exigeixi a tercers que deixin de tractar-les. Les empreses tenen un termini d’un mes per atendre aquesta petició.

És important tenir en compte que aquest dret no és absolut i no s’aplica en totes les circumstàncies. Així, per exemple, la informació que Taskrabbit hagi de conservar per llei o que pugui necessitar per presentar o defensar reclamacions legals, no pot ser objecte de supressió.

Si sou un ciutadà de la UE i voleu sol·licitar l’accés a les vostres dades o esborrar-les, adreceu-vos al Servei al Client mitjançant aquest formulari. Tingueu en compte que  la sol·licitud de supressió de les dades comportarà la desactivació del vostre compte.

Aquest article ha estat útil?

Usuaris a qui els ha semblat útil: 65 de 153

Té més preguntes? Enviar una sol·lictud