Puc negar-me a fixar els mobles a la paret?

Per evitar que els mobles es puguin tombar i provocar algun dany o la mort, IKEA indica que els seus mobles que inclouen elements de contenció es fixin obligatòriament a la paret, tal com s’explica a les instruccions.

Abans de reservar la tasca de muntatge IKEA se’t demana que acceptis el següent:

«Acceptes indicar al tasker que segueixi les instruccions d’IKEA per al muntatge, inclosa la fixació a la paret quan ho demanin les instruccions.»

Si més endavant decideixes que no vols que el tasker fixi els mobles a la paret quan les instruccions d’IKEA ho indiquen, hauràs de cancel·lar la tasca abans que arribi el tasker; no s’aplicaran les despeses de cancel·lació.

Aquest article ha estat útil?

Usuaris a qui els ha semblat útil: 335 de 516

Té més preguntes? Enviar una sol·lictud