Com es paga la feina al tasker?

Un cop finalitzada la tasca, el tasker emet la factura segons les hores de feina i qualsevol despesa prèviament acordada. El pagament es carrega de manera automàtica en un termini de 24 hores, a partir de l’enviament de la factura.

No cal intercanviar diners en efectiu perquè el pagament es processa a través de la plataforma.

El pagament dels clients als taskers es fa mitjançant Stripe, un gestor de pagaments independent. Tot el procés de pagament, inclosos els reemborsaments, es duu a terme de manera segura a través d’Stripe, amb el mètode de pagament registrat en el moment de la reserva.

Per canviar el mètode de pagament a l’aplicació:

 • Fes clic a «Perfil» a la barra de navegació de baix de tot.
 • A la llista, fes clic a «Pagament».
 • Si se’t demana, selecciona la nova opció de pagament; si no, fes clic al mètode de pagament actual i introdueix la nova informació.
 • Fes clic a «Desa».

Per canviar el mètode de pagament al lloc web de TaskRabbit:

 • Inicia sessió al teu compte.
 • Fes clic a «Compte», a dalt a la dreta.
 • Fes clic a «Informació de facturació».
 • Si se’t demana, selecciona l’opció de pagament; si no, introdueix les dades de la nova targeta i fes clic a «Desa».

Demanem als usuaris que no actuïn en contra de l'esperit dels pagaments en cap sentit, ja que la seguretat de la informació confidencial és essencial per al bon resultat de la plataforma.

Es considera que s'actua en contra de l'esperit dels pagaments quan:

 • Fer pagaments al marge de la plataforma per qualsevol nombre d'hores treballades pel tasker.
 • Donar a un altre usuari la teva informació de contacte (número de telèfon, correu electrònic o lloc web) amb l'objectiu de fer pagaments al marge de la plataforma.
 • Cancel·lar o bloquejar el pagament d'una tasca ja començada o finalitzada.
 • Negociar la tarifa horària que el tasker ha establert al seu perfil.
 • Qualsevol altra acció per esquivar el sistema de pagaments de Taskrabbit.

Les tasques que es duguin a terme i es retribueixin al marge de la plataforma no estaran regides ni protegides per la Promesa de satisfacció de Taskrabbit.

Aquest article ha estat útil?

Usuaris a qui els ha semblat útil: 4893 de 7777

Té més preguntes? Enviar una sol·lictud