Política de privadesa global de Taskrabbit

Última actualització: 30 de septembre del 2021

1. Introducció

Aquesta Política de privadesa global («Política de privadesa») descriu com Taskrabbit, Inc. i els seus col·laboradors recopilen, utilitzen i mantenen la vostra Informació personal a la Plataforma Taskrabbit. També explica els vostres drets pel que fa a aquesta informació.

En fer ús de la Plataforma Taskrabbit confirmeu que heu llegit i enteneu aquesta Política de privadesa i les nostres Condicions d'ús generals (anomenades conjuntament en aquest document l'«Acord»). L'Acord regeix l'ús de la Plataforma Taskrabbit. A Taskrabbit recollirem, utilitzarem i conservarem la informació de conformitat amb l'Acord.

Si sou resident a Califòrnia o sou titular de les dades d’Europa, consulteu les seccions «Comunicacions addicionals per a residents a Califòrnia» i «Comunicacions addicionals per a titulars de dades de l’Espai Econòmic Europeu (EEE), Suïssa i el Regne Unit» respectivament. Si teniu preguntes o voleu exercir els vostres drets i opcions, poseu-vos en contacte amb nosaltres tal com s’indica a la secció «Contacta amb nosaltres» que trobareu més endavant.

2. Condicions generals

En aquesta Política de privadesa:

 • Es pot fer referència a Taskrabbit, Inc. com «Taskrabbit», «nosaltres», «nostre/nostra» o «-nos».
 • Ens referim als usuaris de la Plataforma Taskrabbit com «Usuari», «Usuaris», «vós», «vostre/s» o «Client» i «Tasker» segons convingui.
 • La plataforma comunitària que oferim al nostre lloc web (https://www.taskrabbit.com i les seves variants locals, incloses www.taskrabbit.co.uk, www.taskrabbit.ca, www.taskrabbit.fr, www.taskrabbit.de, www.taskrabbit.it, www.taskrabbit.pt i www.taskrabbit.es ) es denomina el(s)«Lloc(s) web».
 • Les aplicacions mòbils (tant d’iOS com d’Android) es denominen les «Aplicacions».
 • Els Llocs web i Aplicacions de Taskrabbit, així com els serveis, informació i comunicacions que s’hi relacionen, es denominen col·lectivament la «Plataforma Taskrabbit».
 • «Condicions d’ús» fa referència a les nostres Condicions d’ús generals, que es poden trobar aquí. Aquesta Política de privadesa s’incorpora a les Condicions d’ús i en forma part integrant.

3. Recollida d’informació

Informació que faciliteu a Taskrabbit

Taskrabbit recull certa informació d’identificació personal vostra, inclosa informació que pot identificar-vos, relacionar-se amb la vostra persona, descriure-us, associar-se amb la vostra persona o que, raonablement, pot associar-se amb la vostra persona («Informació personal»). Entre els exemples d’Informació personal que recull Taskrabbit hi ha:

Informació de contacte. Pot incloure el vostre nom i cognoms, adreça postal, número de telèfon i adreça de correu electrònic.

Dades de facturació, inclòs el número de la vostra eina de pagament (com el número de targeta de dèbit o de crèdit), la data de caducitat, el codi de seguretat i l’adreça de facturació, segons sigui necessari per processar els vostres pagaments.

Informació d’identitat. Si sou Tasker, podem recollir Informació personal com ara la vostra data de naixement, la vostra adreça i el DNI, si escau, juntament amb el resultat de la verificació d’antecedents penals que ens proporcioneu vós o un Agent extern (segons es defineix més endavant), segons correspongui i en la mesura en què la llei de la vostra jurisdicció ho permeti, així com qualsevol altra informació necessària per validar la vostra identitat.

Informació financera. Per ajudar els Taskers a configurar un compte de pagament i ajudar els Clients a pagar els taskers i pagar tarifes a Taskrabbit, podem recollir informació financera, inclosos els números de targeta de crèdit/dèbit, el número d’encaminament, informació fiscal, número d’identificació fiscal i altra informació de pagament, segons correspongui. Fem servir la Informació financera per operar la Plataforma Taskrabbit i per garantir que els Clients paguin els Taskers. Ho fem com a mesura necessària per als nostres interessos legítims d’oferir la nostra plataforma i els nostres serveis i per complir amb els nostres contractes amb els Usuaris. Per mantenir la seguretat de les vostres dades financeres, disposem d’un contracte amb un tercer per mantenir i processar la vostra informació de pagament.

Informació promocional. Alguns serveis que s’ofereixen a la Plataforma Taskrabbit, com ara butlletins d’informació, enquestes, concursos i similars, són opcionals i, per tant, no teniu l’obligació de subscriure-us-hi ni de donar-nos les vostres dades en aquests casos. Quan accepteu aprofitar els avantatges de la Plataforma Taskrabbit, utilitzarem les vostres dades per (segons correspongui) enviar-vos butlletins d’informació i altres comunicacions personalitzades a partir de la informació vostra que tinguem o per activar i gestionar enquestes, concursos o ofertes similars, basant-nos en el nostre interès legítim de promoció del nostre negoci i de la Plataforma Taskrabbit. Si voleu deixar de rebre les nostres comunicacions de màrqueting, consulteu la Secció 7, «Els vostres drets i opcions».

Informació laboral. Recollim historials d’ocupació i educació, transcripcions, mostres d’escriptura i referències segons sigui necessari per tenir en compte les vostres sol·licituds per a llocs vacants.

Informació de contingut. També podeu escollir enviar Informació personal a Taskrabbit per correu electrònic o en un missatge de xat amb preguntes sobre el funcionament de la Plataforma Taskrabbit; fem servir aquesta informació com a ajuda per respondre les vostres preguntes. També recollim el contingut dels missatges que intercanvieu amb altres Usuaris per mitjà de la Plataforma Taskrabbit (com ara mitjançant la funció del xat).

Quan registreu un compte amb nosaltres, us demanem que ens proporcioneu certa informació per oferir-vos serveis per mitjà de la Plataforma Taskrabbit. Per exemple, si sou Client, recollim el vostre nom i cognoms, l’adreça de correu electrònic i el vostre codi postal per crear i administrar el vostre compte de Taskrabbit. També recollim informació addicional per facilitar les vostres sol·licituds de reserva, com ara informació sobre la tasca que busqueu, l’hora, data i ubicació de la tasca, i les Dades de facturació. Si sou Tasker, recollim el vostre nom i cognoms, l’adreça de correu electrònic, el número de telèfon mòbil i el codi postal per crear i administrar el vostre compte de Taskrabbit i facilitar les comunicacions entre vós i els vostres clients mitjançant la Plataforma Taskrabbit. També recollim informació sobre les vostres tasques, tarifes i habilitats, així com Informació d’identitat i Informació financera.

Informació de tercers. Si us heu registrat mitjançant una versió de marca compartida de la nostra Plataforma Taskrabbit a través d’un dels nostres Socis (tal com s’indica a continuació) o IKEA, potser ens facilitaran informació bàsica com ara el nom, l’adreça, el correu electrònic i l’historial de compres en relació amb les necessitats de la vostra Tasca. Podem rebre també informació addicional per part d’Agents tercers, com ara dades demogràfiques, Informació financera o informació de detecció del frau (tal com s’indica a continuació) i combinar-la amb altra informació vostra que tinguem, en la mesura permesa per la llei, a fi de complir amb les nostres obligacions legals i en virtut del nostre interès legítim per millorar la Plataforma Taskrabbit. Taskrabbit pot treballar amb Agents tercers per realitzar controls d’identitat i comprovacions d’antecedents penals dels Taskers, si escau i ho permet la legislació local, en virtut del nostre interès legítims per garantir la seguretat dels nostres Usuaris i mantenir la integritat de la Plataforma Taskrabbit.

4. Informació que Taskrabbit recull automàticament

Quan feu servir la Plataforma Taskrabbit, recollim automàticament certa informació. Les categories d’informació que recollim i hem recollit automàticament, inclosos els darrers 12 mesos, són les següents:

Dades d’ús del servei: això inclou dades sobre les funcions que feu servir, les pàgines que visiteu, els correus electrònics i anuncis que veieu, les seccions de la Plataforma Taskrabbit que visiteu i amb les quals interactueu, el moment del dia en què navegueu, i les pàgines de procedència i destí.

Dades del dispositiu: això inclou dades sobre el tipus de dispositiu o navegador que feu servir, el sistema operatiu del vostre dispositiu, el vostre proveïdor de serveis d’Internet, la configuració regional i de llengua del vostre dispositiu, i identificadors del dispositiu com ara l’adreça IP i l’Ad Id. Quan visiteu la Plataforma Taskrabbit i hi interactueu, Taskrabbit pot recollir automàticament certa informació per mitjà de galetes o altres tecnologies; entre aquesta informació s’inclou el tipus d’ordinador o dispositiu mòbil que feu servir, l’identificador únic del vostre dispositiu, la direcció IP del vostre ordinador o dispositiu mòbil, el vostre sistema operatiu, el(s) tipus de navegador(s) d’Internet que feu servir i informació sobre la manera en què feu servir la Plataforma Taskrabbit («Informació del dispositiu»). Podem fer servir la Informació del dispositiu per fer un seguiment de les regions geogràfiques des de les quals els Usuaris entren a la Plataforma Taskrabbit, així com per a finalitats de seguretat i prevenció del frau. L’ús de qualsevol tecnologia d’ocultació de la IP o tecnologies similars (com la xarxa TOR) està prohibit i pot fer que no tingueu accés a certes parts de la Plataforma Taskrabbit.

Dades d’ubicació: això inclou dades d’ubicació imprecises (com ara la ubicació derivada d’una adreça IP o dades que indiquen la ciutat o el codi postal) i, amb el vostre consentiment, dades d’ubicació precises (com ara dades de latitud i longitud). Quan visiteu la Plataforma Taskrabbit amb una aplicació mòbil nadiua, amb el vostre consentiment i quan ho requereix la legislació aplicable, fem servir tecnologia GPS (o altres tecnologies similars) per determinar la vostra ubicació actual i, així, determinar la localitat en què us trobeu i mostrar-vos el mapa corresponent. No compartirem la vostra ubicació actual obtinguda d’aquesta manera amb altre Usuaris.

Les galetes i tecnologies similars es descriuen a la nostra Política de galetes, que defineix les diferents categories de galetes i tecnologies similars que fa servir la Plataforma Taskrabbit, i per què es fan servir.

5. Ús de la informació de Taskrabbit

Recollim i utilitzem la informació per a finalitats empresarials i comercials d’acord amb les pràctiques descrites en aquesta Política de privadesa. Les nostres finalitats empresarials per recollir i utilitzar informació inclouen:

 • Operar i posar a disposició la Plataforma Taskrabbit. Utilitzem les vostres dades per connectar-vos amb altres Usuaris per habilitar la publicació, selecció, finalització i pagament de les Tasques, per complir els nostres contractes amb els Usuaris;
 • Per a funcions de facturació i prevenció del frau, basant-nos en el nostre interès legítim per garantir un entorn segur i protegit en què Clients i Taskers es puguin conèixer i fer negocis, i per complir amb les nostres obligacions legals.
 • Fer comprovacions sobre identitat i antecedents penals, si escau i en la mesura en què ho permeti la legislació local, amb l’objectiu de fomentar el nostre interès legítim i per a l’interès públic essencial de garantir la seguretat dels nostres Usuaris tant en línia com fora de línia, prevenir o detectar actes il·lícits, protegir el públic d’accions deshonestes i preservar la integritat de la Plataforma Taskrabbit, atès que els Taskers sovint es relacionen directament amb els Clients i poden entrar a les seves llars.
 • Analitzar l’ús del la Plataforma Taskrabbit com sigui necessari en virtut del nostre interès legítim per millorar la Plataforma Taskrabbit i fer créixer el nostre negoci.
 • Contactar amb vós i enviar-vos (per correu electrònic, SMS, notificacions push o de qualsevol altra manera) informació transaccional, avisos administratius, notificacions de màrqueting, ofertes i comunicacions rellevants per a l’ús de la Plataforma Taskrabbit, amb el vostre consentiment quan ho requereixi la legislació aplicable, segons sigui necessari en virtut del nostre interès legítim per mantenir una comunicació i una interacció adequades amb els nostres Usuaris i en la promoció del nostre negoci.
 • Proporcionar-vos servei al client per complir els contractes amb els Usuaris.
 • Per a estudis de mercat interns en virtut del nostre interès legítim per millorar la Plataforma Taskrabbit i fer créixer el nostre negoci.
 • Per a la resolució de problemes, d'acord amb el nostre interès legítim per garantir un entorn segur i protegit en què els Usuaris es puguin comunicar.
 • Per ajudar els Usuaris a resoldre reclamacions i discrepàncies mútues, segons correspongui, per al nostre interès legítim per facilitar les relacions cordials entre Usuaris.
 • Fer complir les Condicions d’ús i exercir el nostre interès legítim per assegurar el compliment del nostre Acord.
 • Qualsevol altra finalitat establerta a l’Acord.

Publicitat basada en interessos. Els anuncis són una part habitual de l’experiència dels usuaris a Internet, i Taskrabbit creu que la publicitat personalitzada millora aquesta experiència. Taskrabbit i els seus col·laboradors externs poden utilitzar galetes i altres tecnologies per col·locar anuncis on creguin que els Usuaris interessats els veuran. A més dels anuncis en bàners, Taskrabbit pot anunciar productes, empreses i esdeveniments que cregui que us poden interessar per mitjà de l’adreça de correu electrònic i/o el número de telèfon que ens proporcioneu. Podem incorporar Tecnologies de seguiment a la Plataforma Taskrabbit (inclosos el nostre lloc web i els correus electrònics), així com als nostres anuncis en altres llocs web i serveis. Algunes d’aquestes Tecnologies de seguiment poden seguir les vostres activitats en diferents moments i serveis amb la finalitat d’associar els diferents dispositius que feu servir i proporcionar-vos anuncis i/o altres continguts rellevants («Publicitat basada en interessos»).

Per obtenir més informació i saber quines opcions teniu pel que fa a anuncis de tercers, consulteu la nostra Política de galetes. Els anuncis i el màrqueting es fan servir en virtut del nostre interès legítim per proporcionar una experiència atractiva i rellevant, promoure els nostres serveis i fer créixer el nostre negoci.

Anàlisi i Anàlisi de mercat. Taskrabbit pot analitzar informació («Anàlisi de mercat») segons sigui necessari per als seus interessos legítims d’oferir una experiència interessants i rellevant, i de promocionar i fer créixer la Plataforma Taskrabbit.

Taskrabbit utilitza informació per oferir serveis als Usuaris que manifesten un interès en aquests serveis, per exemple, mitjançant un sondeig, o als Usuaris a qui es pugui suposar que tenen un interès segons els resultats de les nostres Anàlisis de mercat. Ho fem en virtut del nostre interès legítim per proporcionar una experiència atractiva i rellevant, promoure els nostres serveis i fer créixer el nostre negoci.

Números de telèfon mòbil. A Taskrabbit podem utilitzar el vostre número de telèfon mòbil per trucar-vos o enviar-vos missatges de text recurrents, mitjançant marcadors automàtics o veus prèviament enregistrades, per enviar-vos notificacions sobre Tasques, amb finalitats de màrqueting (amb el vostre consentiment quan ho requereixi la llei) i per administrar la Plataforma Taskrabbit. Si voleu obtenir més informació sobre la nostra política o sobre com donar-vos de baixa d’aquesta opció, consulteu la secció «Els vostres drets i opcions» o la Secció 9 de les nostres Condicions d’ús. És possible que sigueu responsable dels càrrecs per SMS i minut estàndards del vostre operador de telefonia mòbil. A Taskrabbit també us podem enviar missatges mitjançant notificacions push (amb el vostre consentiment quan es requereixi segons la legislació aplicable), que podeu desactivar des del vostre dispositiu mòbil. Es poden aplicar tarifes de dades.

Enregistraments de trucades. Es pot fer un seguiment i enregistrament de les trucades a o des de Taskrabbit o els seus Agents tercers amb finalitats de control de qualitat i formació. Aquestes trucades poden contenir Informació personal.

6. Compartir informació

Només compartim la informació que recopilem de conformitat amb el que es descriu en aquesta Política de privadesa o com es descriu en el moment de la recollida d'informació o l’ús compartit, que inclou:

Agents tercers. Compartim informació, incloent-hi Informació d’identitat, amb entitats que tracten informació en nom nostre per a les nostres finalitats empresarials. Prohibim contractualment que els nostres Agents tercers conservin, utilitzin o divulguin informació sobre la vostra persona per a qualsevol finalitat que no sigui la de prestar-nos serveis, tot i que els podem permetre que facin servir informació que no us identifiqui (això inclou informació agregada o anonimitzada) amb qualsevol finalitat sempre que la llei vigent no ho prohibeixi.

Per al funcionament de la Plataforma Taskrabbit, cosa que inclou processar les vostres transaccions, podem compartir la vostra Informació personal amb els nostres agents, representants, proveïdors i prestadors de serveis («Agents tercers») perquè ens ofereixin els serveis d’ajuda següents:

 • Origen de correu electrònic.
 • Verificacions d’identitat (actualment a càrrec dels nostres proveïdors IDology [EUA], Sterling [Canadà] i Jumio [EUA, França, Alemanya, Espanya, Portugal i Itàlia]) i d’antecedents penals (actualment a càrrec del nostre proveïdor Sterling als EUA i Canadà), en la mesura permesa per la legislació aplicable.
 • Prevenció i detecció del frau (actualment a càrrec dels nostres proveïdors Sift Science i Emailage). Els nostres proveïdors de detecció del frau també fan servir la informació sobre la vostra persona i sobre l’ús que feu de la Plataforma Taskrabbit i les activitats que hi dueu a terme per oferir serveis de detecció del frau als seus altres clients.
 • Serveis de rebuts, facturació o ajuda.
 • Serveis de gestió de relacions amb els clients.
 • Anàlisi de dades.
 • Màrqueting i publicitat.
 • Allotjament de llocs web.
 • Serveis de comunicacions.
 • Suport tècnic.
 • Gestió de transaccions financeres (en la qual actualment rebem el suport de Stripe, que processa la vostra Informació personal d’acord amb la seva política de privadesa) i serveis de retrocessió i cobrament relacionats.
 • Qualsevol altre tipus d'ajuda que ens permeti oferir la Plataforma Taskrabbit.

Socis. Determinat contingut de Taskrabbit està «patrocinat per» o «presentat per» altres empreses. Si us connecteu a la Plataforma Taskrabbit mitjançant una versió de marca compartida de la nostra Plataforma Taskrabbit o participeu d’alguna altra manera en un dels programes als quals estem associats, podem compartir informació sobre el vostre ús de la Plataforma Taskrabbit amb el Soci en qüestió per oferir una plataforma integrada i avaluar el programa associat. També podrem compartir la vostra Informació personal amb els nostres Socis amb l’objectiu de rebre altres dades vostres o per generar ofertes que us puguin interessar. Us preguem que reviseu la política de privadesa del Soci en qüestió abans de revelar la vostra informació. Si no voleu que aquests Socis coneguin la vostra Informació personal, podeu optar per no participar en el que s’ha esmentat.

Promocions. Quan participeu voluntàriament en sortejos, concursos o altres promocions, compartim informació tal com s’estableix a les normes oficials que regeixen la promoció, així com per finalitats administratives i segons el que requereix la legislació (p. ex., en una llista de guanyadors). En participar en una promoció, accepteu les normes oficials que la regeixen i, excepte que ho prohibeixi explícitament la legislació vigent, podeu permetre que el patrocinador i/o altres entitats facin servir el vostre nom, veu i/o elements similars en materials publicitaris o de màrqueting. Ocasionalment, podem posar-nos en contacte amb vós, si així ho voleu, per donar-vos informació sobre esdeveniments especials, activitats, promocions, contactes, oportunitats i programes. Al vostre Compte sempre podeu demanar a Taskrabbit que no es posi en contacte amb vós amb aquest tipus d’informació. Consulteu la Secció 7, «Els vostres drets i opcions», per obtenir més informació.

Anuncis coincidents. Fem servir Anuncis coincidents compartint informació personal amb altres parts interessades o incorporant un píxel d’un tercer als nostres Llocs web, de manera que l’altra part interessada busqui factors comuns entre les nostres dades i les seves amb finalitats publicitàries. Per exemple, incorporem el píxel de Facebook als nostres Llocs web i podem compartir la vostra adreça de correu electrònic amb Facebook com a part del nostre ús de Facebook Custom Audiences.

Altres Usuaris. Taskrabbit facilita el contacte entre Clients i Taskers i es reserva el dret de compartir les dades de contacte d’un Usuari (per exemple, número de telèfon, adreça electrònica o adreça postal) amb altres Usuaris o amb el seu representant a efectes legals o d’altres per: (1) facilitar la comunicació o la resolució d’una investigació o un conflicte sorgits arran de la interacció entre dos o més Usuaris de la Plataforma Taskrabbit; o (2) facilitar el compliment d’una Tasca. Aquest intercanvi d’informació és un aspecte essencial per al funcionament de la Plataforma Taskrabbit.

Obligacions legals. Taskrabbit i els seus Agents tercers poden divulgar la vostra Informació personal o el Contingut generat per l’usuari amb tribunals, forces de l’ordre, autoritats públiques o governamentals, autoritats fiscals o tercers autoritzats, en la mesura en què la llei ho requereixi o ho permeti, o quan aquesta divulgació sigui raonablement necessària per: (i) complir amb les obligacions legals o normatives de Taskrabbit; (ii) respondre a una ordre, mandat o citació judicials; (iii) respondre a una sol·licitud legal vàlida relativa a una investigació d’activitat presumptivament criminal o il·legal; o (iv) respondre o fer-se càrrec de qualsevol altra activitat que pugui exposar-nos a responsabilitats legals o normatives.

En jurisdiccions en què, segons la legislació vigent, Taskrabbit hagi de recollir o remetre informació sobre els permisos, llicències, o registres fiscals o de seguretat social dels Usuaris, Taskrabbit i els seus Agents externs poden divulgar a les autoritats governamentals pertinents informació que inclogui, entre altres coses, les dades de contacte dels Usuaris, la seva Informació d’identificació, dates i quantitats de transaccions, estat de llicències i permisos, i número(s) d’identificació fiscal.

Taskrabbit es reserva el dret de divulgar Informació personal d’àrees privades i públiques de la Plataforma Taskrabbit en absència d’una ordre, mandat o citació judicials, en la mesura en què ho permeti la legislació vigent, si té motius per creure, segons la seva exclusiva discreció, que algú perjudica o interfereix amb els drets dels Usuaris, el públic general, o Taskrabbit o els seus socis, empreses matriu o col·laboradors.

Tenim la política d’avisar els Usuaris abans de divulgar la seva informació en compliment d’un requeriment legal, llevat que (i) se’ns prohibeixi o limiti fer-ho per imperatiu legal o per ordre d’un tribunal, (ii) tinguem motius per creure que el compte de l’Usuari ha estat vulnerat i que l’avís aniria a parar a una altra persona o que l’avís tindria un efecte contraproduent o podria comportar un risc de seguretat, o (iii) es tracti d’una petició urgent i qualsevol preavís resultaria inviable (i en aquest cas podem enviar l’avís després dels fets).

Fusió o Adquisició. Taskrabbit es reserva el dret de compartir informació en el període de o en relació amb negociacions de qualsevol fusió, compra, venda o qualsevol altre tipus d’adquisició o combinació empresarial de tots o part dels nostres actius o qualsevol transferència d’una part o de la totalitat de la nostra empresa a una altra empresa, tant si es tracta d’operacions potencials com definitives.

Àrees de domini públic. El vostre perfil a la Plataforma Taskrabbit conté informació sobre la vostra persona i la vostra activitat i pot contenir informació com ara fotografies, anys d’activitat, habilitats i experiència, tarifes per hora o d’altres tipus, comentaris o valoracions i altra informació, com el nom d’usuari (el «Perfil»). La informació del vostre Perfil és visible per a tots els Usuaris i el públic general. Si publiqueu una Tasca a través de la Plataforma Taskrabbit, el contingut enumerat aquí serà visible per als Taskers que seleccioneu a la Plataforma Taskrabbit.

7. Els vostres drets i opcions

Podeu cancel·lar la subscripció a les nostres comunicacions promocionals, incloses les comunicacions promocionals relatives a la Plataforma Taskrabbit, i sol·licitar que eliminem la vostra Informació personal de les nostres bases de dades, o desactivar el vostre compte, iniciant sessió al Lloc web o l’Aplicació i fent clic a la pestanya «Compte», o posant-vos en contacte amb nosaltres.

Configuració del compte. Quan us registreu, trieu si voleu rebre correspondència de màrqueting de Taskrabbit. Aquesta informació queda al vostre Perfil, on podeu editar-la fàcilment en qualsevol moment. Un cop hagueu iniciat sessió, feu clic a la pestanya «Compte» i seleccioneu «Notificacions» per tirar les opcions que preferiu.

Notificacions push. Teniu l’opció de rebre actualitzacions i ofertes rellevants mitjançant notificacions push a la vostra aplicació. Aquestes notificacions es poden configurar en qualsevol moment a la configuració del dispositiu mòbil.

Correccions del perfil. Teniu el dret d’accedir, actualitzar i corregir imprecisions del vostre Perfil de Taskrabbit en qualsevol moment iniciant-hi sessió i fent clic a la pestanya «Compte». Allà podeu veure, actualitzar i corregir la informació del vostre Compte.

Per tal que puguem protegir la integritat de la Plataforma Taskrabbit, hi ha determinades dades, com ara l’edat, que no podeu modificar. Per exemple, atès que els nens menors d’edat en la seva jurisdicció de residència no poden registrar-se com a Usuaris, hem de prendre mesures raonables per preservar l’exactitud de l’edat dels Usuaris. Podeu posar-vos en contacte amb nosaltres a privacy@Taskrabbit.com si cal corregir aquestes dades. Consulteu la Secció 11, «Privadesa dels menors», per obtenir més informació.

Comunicacions promocionals. Podeu desactivar la recepció de comunicacions promocionals de Taskrabbit per mitjà de la pestanya «Compte» del vostre Perfil. A més, podeu desactivar la subscripció al màrqueting per correu electrònic fent clic a l’enllaç per cancel·lar la subscripció de qualsevol missatge. Podeu desactivar les comunicacions promocionals de Taskrabbit enviades a través de missatges de text en qualsevol moment seguint les instruccions que s’inclouen en aquests missatges, que indiquen que escriviu la paraula «STOP» . Tingueu en compte que la desactivació està limitada al número de telèfon que s’utilitza i no afectarà les subscripcions posteriors. Si només desactiveu algunes comunicacions, pot ser que seguiu rebent comunicacions d’altres subscripcions. Tot i que desactiveu la recepció de comunicacions promocionals, Taskrabbit continuarà enviant-vos comunicacions no promocionals, com ara les relatives al vostre compte, Tasques, transaccions, serveis o la vostra relació comercial amb Taskrabbit. Si rebeu comunicacions promocionals no desitjades des d’un domini de Taskrabbit, informeu-nos-en aquí.

Si sou resident a Califòrnia, consulteu la secció de Comunicacions addicionals per a residents a Califòrnia de més endavant.

8. Política de Taskrabbit sobre conservació de la informació

Conservem les dades de caràcter personal durant el temps en què sigueu Usuari, per complir amb les nostres obligacions contractuals, i durant un termini més llarg si és necessari per al nostre interès legítim i per complir amb les nostres obligacions legals (vegeu a l’Apèndix A alguns exemples de terminis de conservació de documents). També podem conservar dades a partir de les quals no se us pugui identificar directament; per exemple, si s’emmagatzemen amb un identificador generat aleatòriament per saber que fan referència a un mateix Usuari però no puguem saber qui és aquest Usuari. Fem servir aquest tipus de dades amb finalitats d’investigació i per poder desenvolupar i millorar els nostres serveis, i prenem les mesures adequades per garantir que no se us pugui tornar a identificar a partir d’aquestes dades.

9. Seguretat de la informació recollida per Taskrabbit

El vostre compte de Taskrabbit està protegit amb contrasenya perquè cap altra persona, tret del personal autoritzat de Taskrabbit, no pugui accedir a la informació del vostre compte. Per mantenir aquesta protecció, no doneu la vostra contrasenya a ningú. A més, si compartiu el vostre ordinador, convé que tanqueu la sessió del vostre compte de Taskrabbit i la finestra del navegador abans que s'hi connecti algú altre. D'aquesta manera protegireu la vostra informació introduïda en terminals d'ús públic de la divulgació a tercers.

Taskrabbit implementa i manté mesures administratives raonables i salvaguardes físiques i tècniques per protegir la vostra informació de pèrdues, robatoris, usos indeguts, i accés, divulgació, alteració i destrucció no autoritzats. A Taskrabbit comptem amb personal dedicat a mantenir aquesta Política de privadesa i altres iniciatives en matèria de privadesa, a revisar periòdicament la seguretat i a garantir que tots els empleats de Taskrabbit coneguin les nostres pràctiques de seguretat. Tot i això, la transmissió a través d’Internet no és completament segura i no podem garantir la seguretat de la vostra informació.

10. Notificació de canvis

La Política de privadesa de Taskrabbit es revisa periòdicament i es millora segons escaigui. Aquesta Política de privadesa pot canviar a mesura que Taskrabbit actualitza i amplia la Plataforma Taskrabbit. Taskrabbit s'esforçarà per notificar-vos qualsevol canvi material per correu electrònic. Taskrabbit també us anima a revisar aquesta Política de privadesa de forma regular.

11. Privadesa dels menors

Aquest servei està pensat per al públic general, i no es dirigeix a menors de menys de 13 anys. En determinades jurisdiccions, aquesta edat mínima podria ser més elevada. Consulteu les Disposicions específiques per jurisdicció més avall si necessiteu més informació.

No recollim intencionadament Informació personal (tal com es defineix a la Llei de protecció de la privadesa dels menors dels EUA, denominada «COPPA») de cap manera que no es permeti a la COPPA. Si sou pare o tutor legal i creieu que hem recollit informació del vostre fill d’alguna manera que no permeti la llei, informeu-nos-en posant-vos en contacte amb nosaltres aquí. Eliminarem les dades pertinents.

No recollim ni «venem» intencionadament la Informació personal de menors de 18 anys que resideixin a Califòrnia.

12. Contacteu amb nosaltres

Si teniu preguntes en relació amb aquesta Política de privadesa o la manera en què nosaltres o els nostres Agents tercers tractem la vostra Informació personal, sobre les pràctiques del Lloc web, sobre els vostres tractes amb la Plataforma Taskrabbit o si teniu qualsevol problema tècnic, contacteu amb nosaltres aquí.

El personal de Taskrabbit respondrà a tota la correspondència i tots els correus electrònics dels Usuaris que plantegin preguntes sobre la privadesa, com ara el tipus d’Informació personal que s’emmagatzema a les bases de dades de Taskrabbit i les sol·licituds de coneixement, eliminació o rectificació d’aquesta Informació personal.

13. Disposicions específiques per jurisdicció

A. Residents als Estats Units d’Amèrica

Informació dels Usuaris dels EUA. La nostra recollida, ús i conservació d’Informació personal d’Usuaris dels EUA es fa d’acord amb les lleis estatunidenques vigents; així mateix, la nostra concepció de què es consideren «dades i/o informació personal» també es fa d’acord amb aquestes lleis.

A Taskrabbit declinem de manera expressa qualsevol responsabilitat que es pugui derivar del fet que una altra persona obtingui la informació que envieu a la Plataforma Taskrabbit.

Publicitat basada en interessos als Estats Units. Si voleu més informació sobre els anuncis basats en interessos o voleu evitar que la vostra informació de navegació web es faci servir amb finalitats de publicitat conductual, visiteu www.aboutads.info/choices.

Seguretat de la informació recollida per Taskrabbit. Si bé a Taskrabbit farem l’ús comercialment raonable per garantir la seguretat de tota la Informació personal, declinem expressament qualsevol responsabilitat per accés o utilització no autoritzats dels nostres servidors segurs o de tota la Informació personal emmagatzemada, i vós accepteu eximir Taskrabbit de tota responsabilitat per danys i perjudicis que se’n puguin derivar. Si teniu més preguntes sobre aquest tema, consulteu les Condicions d’ús.

Comunicacions addicionals per a residents a Califòrnia

Aquestes comunicacions addicionals per a residents a Califòrnia només s’apliquen a persones que resideixin a Califòrnia. La Llei de privadesa dels consumidors de Califòrnia del 2018 («CCPA») proporciona drets addicionals de coneixement, supressió i exclusió, i requereix que les empreses que recullen o divulguen Informació personal notifiquin els drets que tenen i poden exercir els residents a Califòrnia.

Notificació de recollida de Califòrnia. Hem recollit Informació personal de les següents categories enumerades a la CCPA, inclosos els darrers 12 mesos.

 • Identificadors, inclosos el nom, l’adreça, l’adreça de correu electrònic, el nom del compte, el número de la Seguretat Social, l’adreça IP i un número d’identificació assignat al vostre compte.
 • Registres de client, com ara el número de telèfon, l’adreça de facturació, la informació de la targeta de crèdit o de dèbit i la informació laboral o acadèmica.
 • Informació demogràfica, com ara l’edat o el gènere. Aquesta categoria inclou Informació personal que també es considera que té característiques de classificació protegida segons altres lleis prèvies de Califòrnia o segons lleis federals.
 • Anàlisi i Publicitat, incloses les compres i la participació a la Plataforma Taskrabbit.
 • Activitat a Internet, inclòs l’historial de visites i interacció amb la Plataforma Taskrabbit, el tipus de navegador, la llengua del navegador i altra informació recollida automàticament.
 • Dades de geolocalització, inclosos els serveis amb registre d’ubicació com el wifi i el GPS.
 • Inferències, inclosa la informació sobre els vostres interessos i preferències.

Per obtenir més informació sobre què recollim, incloses les fonts de les quals recollim informació, reviseu la Secció 3, «Recollida d’informació». Recollim i utilitzem aquestes categories d’informació personal per a les finalitats empresarials descrites a la Secció 5, «Ús de la informació de Taskrabbit», entre les quals s’inclou proporcionar i gestionar la Plataforma Taskrabbit.

Generalment, Taskrabbit no ven informació tal com s’entén tradicionalment el terme «vendre». Tot i això, en la mesura en què s’interpreta el concepte de «vendre» segons la CCPA, que inclou com a «venda» activitats de tecnologia publicitària com les que s’estipulen a la Secció 5, «Ús de la Informació de Taskrabbit», complirem amb la legislació vigent pel que fa a aquestes activitats.

Taskrabbit divulga les següents categories d’informació amb finalitats comercials:

 • Informació comercial
 • Dades demogràfiques
 • Dades d’ubicació
 • Identificadors
 • Inferències
 • Activitat a Internet

Fem servir i ens associem amb diferents tipus d’entitats per ajudar-vos en les vostres operacions diàries i per gestionar la Plataforma Taskrabbit. Reviseu la Secció 6, «Compartir informació», per obtenir més informació sobre les parts amb què compartim Informació personal.

Dret de coneixement i supressió. Si sou resident a Califòrnia, teniu el dret de conèixer certa informació sobre les nostres pràctiques relatives a les dades dels últims 12 mesos. Concretament, teniu el dret de demanar-nos el següent:

 • Les categories d’Informació personal que hem recollit sobre la vostra persona.
 • Les categories de les fonts de les quals s’ha recollit la Informació personal.
 • Les categories d’Informació personal sobre la vostra persona que hem divulgat o venut amb finalitats empresarials.
 • Les categories de tercers als quals s’ha divulgat o venut la Informació personal amb finalitats empresarials.
 • La finalitat empresarial o comercial per la qual s’ha recollit o venut la Informació personal.
 • La Informació personal concreta que hem recollit sobre la vostra persona.

A més, teniu el dret de suprimir la Informació personal que haguem recollit sobre la vostra persona. Amb tot, aquest dret no és absolut, i Taskrabbit pot tenir base legal per conservar aquestes dades.

Per exercir qualsevol d’aquests drets, envieu una sol·licitud a privacy@taskrabbit.com o aquí. A la sol·licitud heu d’especificar quin dret voleu exercir i l’abast de la sol·licitud. Us confirmarem la rebuda de la vostra sol·licitud en un termini de 10 dies. És possible que us demanem informació concreta per verificar la vostra identitat i processar la vostra sol·licitud. Si no podem verificar la vostra identitat, és possible que deneguem les vostres sol·licituds de coneixement o supressió.

Dret d’exclusió. En la mesura en què Taskrabbit ven la vostra Informació personal tal com es defineix el terme «vendre» a la CCPA, teniu el dret de rebutjar la venda de la vostra Informació personal a tercers en qualsevol moment. Podeu sol·licitar que se us exclogui d’aquesta venda fent clic a No vengueu la meva informació personal i indicant la vostra elecció.

Agent autoritzat. Podeu designar un agent autoritzat perquè presenti sol·licituds en nom vostre. Tot i això, requerirem una prova per escrit del permís de l’agent i haurem de verificar la vostra identitat directament.

Dret de no discriminació. Teniu dret a rebre un tractament no discriminatori per part nostra en cas d’exercir qualsevol dels vostres drets.

Llei «Shine the light». Els clients residents a Califòrnia poden sol·licitar: (i) una llista de les categories d’Informació personal divulgades a tercers en l’any natural immediatament precedent per a finalitats de màrqueting directe d’aquells tercers i (ii) una llista de les categories de tercers a les quals haguem divulgat aquesta informació. Per presentar una sol·licitud, poseu-vos en contacte amb nosaltres a policies@Taskrabbit.com o al P.O. Box 530225, Atlanta, GA 30353-0225. Les sol·licituds han d’incloure «California Light Request» a la primera línia de la descripció i també el vostre nom, adreça postal, ciutat, estat i codi postal. Pot ser que us demanem informació addicional per poder verificar la vostra identitat, i només estem obligats a respondre a aquestes sol·licituds un cop cada any natural. Tingueu en compte que Taskrabbit no té l’obligació de respondre a sol·licituds fetes per altres mitjans que no siguin l’adreça electrònica o postal facilitades.

B. Residents de l’Espai Econòmic Europeu (EEE), Suïssa i el Regne Unit

Publicitat basada en interessos a l’EEE o Suïssa. Si voleu més informació sobre els anuncis basats en interessos o voleu evitar que la vostra informació de navegació web es faci servir amb finalitats de publicitat conductual, visiteu http://youronlinechoices.eu/.

Comunicacions addicionals per a residents de l’EEE, Suïssa i el Regne Unit

Transferència de dades. Nosaltres, els nostres col·laboradors i Agents tercers emmagatzemem les vostres dades, inclosa la Informació personal, principalment en servidors ubicats i operats als Estats Units. Si residiu o us trobeu fora dels EUA, podem transferir, emmagatzemar i tractar la vostra Informació personal (també denominada «dades personals» al RGPD) als EUA per tal d’oferir i operar la Plataforma Taskrabbit. Quan les vostres dades personals es transfereixen fora de l’EEE, ens encarreguem de garantir que s’hi apliqui un nivell adequat de protecció, ja sigui per part nostra, dels nostres col·laboradors i/o dels nostres Agents tercers, d’acord amb la llei aplicable de protecció de dades de l’EEE i el Regne Unit.

Els vostres drets. Teniu els següents drets en determinades circumstàncies:

 • Dret d’accés: teniu dret a obtenir una confirmació sobre si les vostres dades de caràcter personal han estat tractades o no i, si ho han estat, a poder accedir a aquestes dades i rebre’n una còpia.
 • Dret de rectificació: teniu dret a obtenir la rectificació de les dades personals inexactes que us concerneixen. També teniu dret a completar les dades personals incompletes, fins i tot mitjançant la presentació d’una declaració complementària.
 • Dret de supressió: en alguns casos, teniu el dret que se suprimeixin les dades personals que us concerneixen. Amb tot, aquest dret no és absolut, i Taskrabbit pot tenir motius legals o legítims per conservar aquestes dades.
 • Dret de restricció del tractament: en alguns casos, teniu el dret de restringir el tractament de les vostres dades personals.
 • Dret de portabilitat de les dades: teniu dret a rebre les vostres dades de caràcter personal que heu facilitat a Taskrabbit en un format estructurat, d’ús comú i llegible electrònicament, i teniu dret a transmetre aquestes dades a un altre responsable de les dades sense cap impediment per part de Taskrabbit. Aquest dret només és aplicable quan el tractament de les vostres dades de caràcter personal es fonamenta en el vostre consentiment o en un contracte i el tractament en qüestió es duu a terme per mitjans automatitzats.
 • Dret d’oposició al tractament: teniu dret a oposar-vos en qualsevol moment, per motius relacionats amb la vostra situació particular, al tractament de dades personals que us concerneixen quan aquest tractament es basa en l’interès legítim de Taskrabbit. Això no obstant, a Taskrabbit podem invocar motius legítims per continuar amb el tractament. Quan les vostres dades personals són processades amb finalitats de màrqueting directe, teniu el dret d’oposar-vos en qualsevol moment al seu tractament. Podeu canviar les preferències de màrqueting en qualsevol moment tal com es descriu a la Secció 7, «Els vostres drets i opcions».
 • Dret de presentar una queixa a les autoritats supervisores: si no us resolem satisfactòriament una sol·licitud o inquietud, podeu dirigir-vos a la vostra autoritat local de protecció de dades. El comissari d’informació és l’autoritat supervisora al Regne Unit, i pot facilitar-vos més informació sobre els vostres drets i les nostres obligacions pel que fa a les vostres dades personals, a més de fer-se càrrec que qualsevol queixa que tingueu sobre el nostre tractament de les vostres dades personals (https://ico.org.uk/). La CNIL és l’autoritat supervisora a França. L’Agència espanyola de protecció de dades és l’autoritat supervisora a Espanya. Aquesta llista identifica les autoritats supervisores dels 16 estats d’Alemanya. La CNPD (Comissão Nacional de Proteção de Dados) és l’autoritat supervisora de Portugal. El Garante per la protezione dei dati personali és l’autoritat supervisora a Itàlia.

Podeu exercir els vostres drets posant-vos en contacte amb nosaltres aquí.

Escut de privadesa UE-EUA

Taskrabbit és conscient de la sentència Schrems II, que va invalidar l’Escut de privadesa dels EUA pel que fa a la legislació de la UE. Tanmateix, Taskrabbit ha decidit mantenir la seva certificació, no per legitimar la transferència de dades personals segons la legislació de la UE, sinó pel que fa a la legislació dels EUA i les bones pràctiques.

Taskrabbit compleix amb el marc de l’Escut de privadesa entre la UE i els EUA (Escut de privadesa) tal com l’estableix el Departament de Comerç dels EUA pel que fa a la recollida, ús i conservació d’Informació personal transferida des de la Unió Europea i el Regne Unit, segons s’aplica als Estats Units sobre la base de l’Escut de privadesa. Taskrabbit ha certificat al Departament de Comerç que s’adhereix als principis de l’Escut de privadesa pel que fa a aquesta informació. En cas de conflicte entre els termes d’aquesta Política de privadesa i els principis de l’Escut de privadesa, regiran els principis de l’Escut de privadesa. Si voleu més informació sobre el programa de l’Escut de privadesa i per veure la nostra certificació, entreu a https://www.privacyshield.gov/.

En compliment dels principis de l’Escut de privadesa, Taskrabbit es compromet a resoldre les queixes sobre la recollida o l’ús de la vostra Informació personal. Qui tingui dubtes o queixes sobre com tractem la Informació personal d’acord amb l’Escut de privadesa ha de contactar en primer lloc amb Taskrabbit aquí.

Si no acusem la rebuda de la vostra queixa sobre l’Escut de privadesa puntualment, o si la vostra queixa queda sense resoldre, poseu-vos en contacte amb JAMS, el nostre proveïdor de resolució de conflictes extern amb seu als EUA (gratuïtament) a https://www.jamsadr.com/eu-us-privacy-shield per presentar una queixa. Si ni Taskrabbit ni JAMS resolen la vostra queixa, en determinades circumstàncies podeu buscar un arbitratge vinculant del comitè de l’Escut de privadesa. Podeu trobar més informació sobre l’arbitratge vinculant aquí.

Tal com s’explica en aquesta Política de privadesa, Taskrabbit por facilitar Informació personal a tercers perquè realitzin serveis en nom nostre. Si transferim Informació personal rebuda per virtut de l’Escut de privadesa a un tercer, l’accés, ús i divulgació d’aquest tercer de la vostra Informació personal també ha de complir amb les nostres obligacions segons l’Escut de privadesa, i Taskrabbit reconeix que té una responsabilitat potencial, d’acord amb l’Escut de privadesa, si el tercer no ho fa. Taskrabbit està sotmesa a l'autoritat d'investigació i compliment legal de la Comissió Federal del Comerç (FTC) dels EUA.

Comunicacions addicionals per als residents de França

Teniu dret a donar instruccions a Taskrabbit pel que fa a l'ús de la vostra Informació de caràcter personal després de la vostra mort. Per exercir aquest dret contacteu amb nosaltres aquí.

A Taskrabbit no recollim intencionadament Informació de caràcter personal dels menors de 15 anys a França. La Plataforma Taskrabbit no s'adreça a menors de 15 anys i no es permet que els menors de 15 anys facin servir la Plataforma Taskrabbit. Si tenim coneixement que, sense saber-ho, hem recollit Informació de caràcter personal d'un menor de 15 anys, eliminarem o inhabilitarem aquesta informació. Si sou progenitor o tutor legal d'un menor de 15 anys i creieu que el vostre fill o tutelat ens ha facilitat Informació de caràcter personal, us preguem que ens ho feu saber contactant amb nosaltres aquí.

Comunicacions addicionals per als residents d’Espanya i Itàlia

A Taskrabbit no recollim intencionadament Informació personal dels menors de 14 anys a Espanya o Itàlia. La Plataforma Taskrabbit no s’adreça a menors de 14 anys i no es permet que els menors de 14 anys facin servir la Plataforma Taskrabbit. Si tenim coneixement que, sense saber-ho, hem recollit Informació personal d’un menor de 14 anys, eliminarem o inhabilitarem aquesta informació. Si sou progenitor o tutor legal d’un menor de 14 anys i creieu que el vostre fill o tutelat ens ha facilitat Informació personal, us preguem que ens ho feu saber contactant amb nosaltres aquí.

C. Residents al Canadà

Transferència de dades. Tant nosaltres com els nostres col·laboradors i Agents tercers emmagatzemem les vostres dades, inclosa la Informació personal, en servidors situats als Estats Units i administrats des d’allà. Si residiu o us trobeu fora dels EUA, podem enviar i emmagatzemar la vostra Informació personal (també anomenada dades de caràcter personal) als EUA per oferir i gestionar la Plataforma Taskrabbit. En acceptar les condicions d’aquesta Política de privadesa, reconeixeu que la vostra Informació personal pot ser transferida i tractada en servidors situats als EUA.

Públic personalitzat. Podem utilitzar els serveis oferts per plataformes de tercers (per exemple, xarxes socials o altres llocs web) per oferir publicitat dirigida en aquestes plataformes, i podem facilitar al proveïdor de la plataforma una versió amb algoritme hash de la vostra adreça de correu electrònic o altra informació amb aquestes finalitats. Per rebutjar l’ús de la vostra Informació personal amb aquests objectius, activeu la funció d’exclusió a https://youradchoices.ca/choices.

Publicitat basada en interessos al Canadà. Si voleu més informació sobre els anuncis basats en interessos o voleu evitar que la vostra informació de navegació web es faci servir amb finalitats de publicitat conductual, visiteu https://youradchoices.ca/choices.

Si voleu més informació sobre la publicitat basada en interessos a les aplicacions mòbils o voleu evitar aquest tipus de publicitat d'empreses anunciants terceres que participen en l'eina AppChoices de DAAC, descarregueu-vos la versió d'AppChoices per al vostre dispositiu a https://youradchoices.ca/appchoices/.Aquest article ha estat útil?

Usuaris a qui els ha semblat útil: 926 de 1136

Té més preguntes? Enviar una sol·lictud