Condicions generals dels SMS

D’acord amb les disposicions de la clàusula 28 de les Condicions d’ús de Taskrabbit, és possible que rebis missatges sobre l’estat del tasker, recordatoris i rebuts de la tasca, codis d’autenticació de doble factor i promocions que s’enviaran tant als taskers com als clients de Taskrabbit.  

La freqüència dels missatges és variable.

Els operadors no són responsables de cap retard ni manca de recepció dels missatges. Es poden aplicar tarifes de dades i missatges.

Envia HELP per rebre ajuda.

Envia STOP per desactivar el servei.

Consulta la nostra política de privadesa aquí.

Aquest article ha estat útil?

Usuaris a qui els ha semblat útil: 60 de 106

Té més preguntes? Enviar una sol·lictud